Zápis z jednání o stavbě Nové České poštovny na vrcholu Sněžky


Poštovna - Anežka
Napsal Alena Tondrová
5. květen 2005
Pec pod Sněžkou, 5. 5. 2005

Včera v odpoledních hodinách proběhlo avízované jednání paní investorky, starosty Pece pod Sněžkou a ředitele Správy KRNAP, na kterém se tyto tři strany měly dohodnout na podobě nové Poštovny na Sněžce.

Výše jmenovaní se dohodli, že novým objektem Poštovny na Sněžce bude varianta Anežka architektonického studia H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti. Tento záměr byl projednán a schválen zastupiteli města Pece pod Sněžkou na pravidelné poradě dne 26. 4. 2005 a zároveň podpořen Radou národního parku. S touto variantou se ztotožňuje i budoucí investorka paní Jaroslava Skrbková.

V rámci uzavřené soutěže o novou podobu Poštovny na Sněžce byly osloveny tři renomované architektonické kanceláře (HŠH architekti s.r.o., Studio ACHT, spol s.r.o. a H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti), na kterých se paní investorka, starosta Pece pod Sněžkou a ředitel Správy KRNAP shodli. Celkem bylo předloženo 9 různých variant.

Jejich odborného posouzení se ujali tři uznávaní architekti (JUDr. Jiří Plos, Prof. ing. akad. arch. Emil Přikryl a Akad. arch. David Vávra). Oponenti konstatovali, že úroveň předložených návrhů byla nadprůměrná a ocenili úsilí, které všechny týmy věnovaly tomuto mimořádně závažnému a prestižnímu, byť rozsahem nevelkému úkolu. V jimi předloženém oponentském posudku se píše: „Posuzovatelé se dohodli doporučit k realizaci návrh architektů Rajniše a Hoffmana, a to takový, který buď vůbec nevyužívá stávající sklepní prostory bývalé České boudy (varianta Alfa), popřípadě jejich využití omezí na minimum (varianta Anežka). Důvodem pro toto doporučení je především způsob orientace stavby na pozemku a respekt k vrcholu hory v intencích v minulosti již existující zástavby, pojetí stavby jako domu, byť domu do extrémních klimatických podmínek, proměnlivost stavby v průběhu roku i v průběhu dne, charakter materiálů a zvolených technologií a způsob jejich použití („rukodělnost“) v koncepci i v detailu, splnění podmínky omezeného zásahu do fyzické podstaty hory a rychlé a snadné montáže a demontáže. Posuzovatelé se domnívají, že promyšlený systém výstavby tohoto dočasného domu může též posloužit ověření možností a limitů výstavby v tomto území a k ověření prostorových a funkčních vazeb.“

Koncem minulého týdne se sešla Rada národního parku. Ta na základě všech dostupných informací vyslovila své doporučení, aby při včerejším jednání ředitel Správy KRNAP hlasoval pro architektonickou kancelář H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti.

Stejný mandát získal starosta města Pec pod Sněžkou pan Alan Tomášek od zastupitelů svého města.

Nyní může paní investorka vstoupit v jednání s architektonickou kanceláří H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti, aby společně podnikli kroky vedoucí k realizaci stavby nové Poštovny na Sněžce.

 

Originál zápisu najdete na stránkách KRNAP .
  [CNW:Counter] Home     Go back